top of page
AMANDAmandag_250821.mp3.00_00_47_22.Still009.jpg

Intimacy coordinator

"The job of an intimacy coordinator is to keep actors safe on set during scenes of nudity, simulated sex, and other forms of intimacy while helping the director to realize their creative vision."

                                      -Amanda Blumenthal / Intimacy Professionals Association (IPA)

Intimitetskoordinator Norge

Arbeidsoppgaver for en IC

Bidra til å sikre informert samtykke i scener med intimitet og nakenhet i film og TV.

Være talsperson for aktørene på sett.

 

Være kontaktperson mellom aktører og produksjonen angående intimitet og nakenhet.

 

Tilrettelegge for tydelig kommunikasjon og samtykke mellom aktører.

 

Bidra til at retningslinjer, handlings-planer, lover og regler som omhandler intimitet og nakenhet blir overholdt.

 

Bistå med koreografi og instruksjon, dersom det er ønskelig.

Intimitetskoordinator sertifisert

Fordeler ved å ha en IC på sett

Effektiviserer tiden på sett

Bidrar til å redusere risikoen for uenigheter og søksmål 

Beskytter både den emosjonelle og fysiske sikkerheten til aktørene

Bryter maktdynamikken mellom regissører/produsenter og aktører, dersom dette skulle oppstå, for å sikre gyldig samtykke fra aktørene

Bidrar til at aktørene kan konsentrere seg på rolle og spill, og dermed prestere bedre i situasjonen

Intimitets koordinator Oslo

Intimitet kan inkludere

Intim fysisk kontakt

Nakenhet

Simulert sex 

Første kyss for mindreårige

Kyssing 

Fysisk kontakt

Flørting eller forføring

Seksuelt ladet språk

Seksualisert dansing

Fødsel

Medisinske inngrep

Sertifisering som intimitets- koordinator

En NIC / IPA-sertifisert intimitetskoordinator gjennomgår et svært grundig opplæringsprogram som innebærer en kombinasjon av forelesninger, diskusjonsfora,  praktiske øvelser og workshops, en variert pensumliste, med mer. Opptaket til opplæringsprogrammet er selektivt og kun en håndfull praktikanter blir valgt ut til å delta hvert år. Få kandidater i små kull tillater en høyere kvalitet og mer individtilpasset opplæring og trening. Programmet er akkreditert av SAG-AFTRA, som anses som toppstandarden i bransjen for IC-opplæring.

NIC / IPA sitt opplæringsprogram går også utover opplæringskravene som er fastsatt av SAG-AFTRA for å bli en sertifisert IC, og alle delen av opplæringen gjøres gjennom et interseksjonelt perspektiv.


Noen av temaene som dekkes i IPA/NIC-programmet inkluderer:

 • Samtykke, grensesetting og maktforhold

 • Protokoller for Intimitetskoordinering

 • Kommunikasjon og konflikthåndtering  

 • SAG-AFTRA og ACTRA retningslinjer for nakenhet

 • Protokoller for Closed Set

 • Nudity Riders

 • Koreografi og bevegelse

 • Rase, makt og intimitet

 • Psykisk helse og traumekompetanse

 • Seksualitet- og forståelse av kjønnsidentitet

 • Kjønnslitterasitet

 • Hvordan være en alliert for LGBTQIA++

 • Seksuell Trakassering

 • Cast og crew

bottom of page