top of page
Intimacy coordinator Oslo

CAROLINE ROKA

INTIMITETSKOORDINATOR
OSLO- NORGE

Hva er en Intimitetskoordinator?

En intimitetskoordinator (IC) sin jobb er å sørge for at prosessen med å filme intime scener går smidig, både for de bak og foran kameraet. Intimitetskoordinatoren sørger for at skuespillerne er trygge på settet under innspillingen av simulert sex, nakenhet og andre intime scener, samtidig som de bringer regissørens kreative visjon til liv og forteller historien.

Noen av hensynene en

intimitetskoordinator ivaretar
for å oppnå dette er som følger: 

 • Å tilrettelegge for åpen og god kommunikasjon mellom regissør og skuespillere for å kartlegge deres komfortnivå med innholdet i intime scener.
   

 • Forberede skuespillere på følelsesmessige og krevende intime scener, som simulert seksuelt overgrep, og tilby støtte gjennom filmingen og debrief ved behov.
   

 • Skape et trygt miljø som tillater skuespillere å prestere effektivt og komfortabelt.
   

 • Beskytte skuespillernes grenser under produksjonen av scener for å opprettholde deres fysiske og emosjonelle sikkerhet.
   

 • Om/når forespurt av regissør – koreografere simulerte sexscener for å gjør de mest mulig realistiske.
   

 • Sørge for at protokoller for lukkede sett, arbeidsmiljøloven og at SAG-AFTRA-regler angående nakenhet ivaretas.
   

 • Være behjelpelig med å sette opp avtaler om nakenhet og simulert sex mellom produksjonsselskap og skuespillere (nudity riders).
   

 • Opptre støttende for LGBTQIA+ rolleinnehavere på settet.
   

 • Samarbeide med kostyme- og sminkeavdelingen for å tilby passende intimitetsplagg og eventuelle proteser for skuespillerne.
   

 • Gjennomføre intervjuer med potensielle rolleinnehavere for å sikre deres samtykke og komfort med nødvendig nakenhet og/eller simulerte sexscener for deres roller før castingbeslutninger tas.

Intimitetskoordinator Oslo

HVORFOR DET ER VIKTIG Å HA EN INTIMITETS- KOORDINATOR?

Ingen ønsker å føle seg utrygg, maktesløs eller truet på jobb. I forholdet mellom skuespiller og regissør ligger det en maktdynamikk der skuespillere ofte føler at de må gjøre alt det regissøren ber om, selv om de ikke nødvendigvis er komfortable med det. Som skuespiller er det vanskelig å si nei til regissøren, og det er her intimitetskoordinatoren kommer inn i bildet.

En IC jobber først separat med regissøren, og så skuespillerne for å finne ut hva regissørens kreative visjon for scenen er, og deretter hva skuespillerens grenser er. Med denne informasjonen legger intimitetskoordinatoren til rette for en dialog mellom partene der de forhandler fram et resultat som appellerer både til regissørens visjon og skuespillerens komfortnivå. Ved å ha en intimitetskoordinator til stede, kan skuespillere føle seg trygge på at deres grenser blir respektert og fulgt, og en IC er selvfølgelig også en trygghet for produsenten.

For skuespillere innebærer det å føle seg trygg på jobb også at deres grenser ikke blir tråkket over av medskuespillere eller crew, spesielt når det gjøres intime scener.

Som en del av prosessen har intimitetskoordinatoren separate samtaler med hver av skuespillerne som er involvert i intime scener, om hvilken type oppførsel som er passende mellom tagninger for å sikre at alle føler seg komfortable. Intimitetskoordinatoren er også tilgjengelig under opptakene for å snakke med crew-medlemmer dersom noen oppfører seg upassende, og som påvirker arbeidet deres.

Addresse

Karlstadgata 8

0553 OSLO

NORWAY

Telefon

+47 977 59 519

E-post

cr @ carolineroka.no

bottom of page